Hvad var der sket, hvis samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig var fortsat til den bitre ende, og russerne var kommet før englænderne til det østlige Danmark i 1945?

 

Mit svar i bogen "Jerntæppet i Storebælt" er, at så var Danmark blevet delt i et Vest- og et Østdanmark: Vestdanmark et kongerige med parlamentarisk demokrati med overvejende borgerligt-liberalt styre, Østdanmark en kommunistisk republik i den sovjetiske interesesfære.

 

Bogen er forfattet i genren "kontrafaktisk historieskrivning", hvor forfatteren forsøger at besvare, hvad der kunne være sket, hvis enkelte historiske begivenheder havde været anderledes end de var.

Mange personer, som vi kender fra efterkrigstidens historie, optræder i bogen, men hvordan gik det f.eks Ritt Bjerregaard, Aksel Larsen, Uffe Ellemann-Jensen, Anker Jørgensen, Poul Schlüter og Ole Sohn, da Østdanmark led samme skæbne som Østtyskland.

 

Jørgen Hansen: "Jerntæppet i Storebælt - Danmark delt og forenet"

ISBN 978-87-7691-631-2